عکسی از گشت و گذار سیامک انصاری در خارج از کشور که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سیامک انصاری در خارج از کشور با ریش و سبیل است.سیامک انصاری در خارج با کاپشن است.سلفی سیامک انصاری در خارج از کشور است.