عکسی از عاشقانه های امیرمهدی ژوله و دخترش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.امیرمهدی ژوله و دخترش در آغوش هم.امیرمهدی ژوله و دخترش در خانه شان.عکس امیرمهدی ژوله و دخترش گندم.