فرمانده نیروهای مردمی افغانستان به اسارت طالبان درآمد+ عکس