عکسی قدیمی از جواد رضویان و‌ دخترش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.جواد رضویان و‌ دخترش شبیه هم هستند.جواد رضویان و‌ دخترش در کنار هم.جواد رضویان و‌ دخترش در آغوش هم.