شهرخبر

دو نماینده مجلس در کابینه رئیسی؛ چرا قاضی زاده کنار زده شد؟

در لیست‌هایی متعددی که طی روز‌های اخیر منتشر شده بود از امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان وزیر بهداشت و احمد امیرآبادی به عنوان وزیر کار یا معاون پارلمانی نام برده می‌شد. نام علیرضا زاکانی، پورابراهیمی و نیکزاد نیز در میان گمانه زنی‌ها بود.

فرارو