عکسی از اشکان خطیبی و نگار جواهریان در خاتون که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اشکان خطیبی و نگار جواهریان در خاتون بازی میکنند.اشکان خطیبی و نگار جواهریان همبازی هستند.اشکان خطیبی و نگار جواهریان با گریم متفاوت.