شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#جمعه

پیکر ارشا اقدسی بامداد جمعه در تهران؛ مراسم استقبال در بوستان ولایت

پیکر ارشا اقدسی بامداد جمعه در تهران؛ مراسم استقبال در بوستان ولایت

پیکر ارشا اقدسی بامداد جمعه در تهران؛ مراسم استقبال در بوستان ولایت