شهرخبر
تلخاب یوزپلنگ ماده  معروف+ عکس

تلخاب یوزپلنگ ماده  معروفی که سال گذشته موفق شده بود سه توله اش را به سلامت به پارک ملی توران تقدیم و از آنها جدا شود ، بهار امسال نیز با دو نوزاد کوچکش همه علاقمندان را شادمان نموده

تلخاب یوزپلنگ ماده  معروفی که سال گذشته موفق شده بود سه توله اش را به سلامت به پارک ملی توران تقدیم و از آنها جدا شود ، بهار امسال نیز با دو نوزاد کوچکش همه علاقمندان را شادمان نموده