عکسی از استایل متفاوت رضا بهرام در باشگاه بدنسازی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا بهرام در باشگاه لباس مشکی پوشیده است.رضا بهرام در باشگاه کلاه دارد.رضا بهرام در باشگاه ماسک زده است.