رزمایش مشترک آمریکا و کره‌جنوبی ۱۶ تا ۲۶ آگوست برگزار می‌شود