عکسی از کارگردانی مهران احمدی در روزهای کرونایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کارگردانی مهران احمدی برای فیلم جدیدش است.کارگردانی مهران احمدی با ماسک است.کارگردانی مهران احمدی در خیابان است.