المپیک توکیو 2020| پاداش پای سکوی زارع و گنج‌زاده پرداخت شد