وانت سواری بازیگران سریال دودکش /عکس

امیرحسین رستمی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

تمام تلاشمون و کردیم که برای لحظاتی دلتون و شاد کنیم.

ببخشین اگر زور تلاش ما برای شاد کردنتون به حجم غماتون نرسید

بچه های دودکش خسته نباشین همتون و تنتون سلامت.

 

دودکش2