مسئولان هیات سوارکاری و میراث فرهنگی یزد تفاهم نامه امضا کردند