خاطره هیجان انگیز رضا رشیدپور از زنده‌یاد ارشا اقدسی