عملکرد گنج‌زاده در المپیک توکیو فوق‌العاده بود/ عباسعلی هم می‌توانست صاحب مدال شود