بیانیه مشترک وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با پایان کار ایران در توکیو