پرونده ایران در المپیک توکیو با ۳ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز بسته شد