خوشحالی جالب توجه و عجیب وزنه‌بردار پس از شکست در المپیک 2020 توکیو / فیلم