عکسی از زنده یاد سیروس گرجستانی و پسرش که پسرش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سیروس گرجستانی و پسرش در خانه شان.سیروس گرجستانی و پسرش قبل از دزگذشتش.سیروس گرجستانی و پسرش صمیم بودند.