عکسی از تبریک متفاوت نیما کرمی برای تولد سیامک انصاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تولد سیامک انصاری دیروز بود.تولد سیامک انصاری 12 مرداد است.عکس برای تولد سیامک انصاری است.