درخواست وزارت بهداشت برای ایجاد اصلاحات در سه مصوبه

 نظر به مکاتبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم انجام چند مورد اصلاحات ویرایشی در تصویب نامه‌های مربوط به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰، اصلاحات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و تعرفه خدمات دندانپزشکی، این وزارت به استناد مفاد بند (الف) ماده (۹) احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مراتب را جهت طی مراحل قانونی به هیئت دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می‌کند.