شهرخبر

حفظ منافع ملی روسیه در برقراری ارتباط با همه نیرو‌های حاضر در خاورمیانه است

منافع ملی روسیه اقتضا می‌کند که با همه نیرو‌های حاضر در خاورمیانه اعم از کشور‌های اهل سنت و شیعه همکاری کند.

خبرگزاری میزان