شهرخبر

قیمت دلار امروز سه شنبه 12 مرداد1400|دلار گران شد

کدخبر: 430700
اقتصاد نیوز : قیمت دلار در بازار آزاد 12 مرداد1400 در ساعت 11:13 دقیقه افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۲۵,۵۲۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد 12 مرداد1400 در ساعت 11:13 دقیقه  افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۲۵,۵۲۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و بیست ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۲۰ ۴۰ ۰.۱۵ 11:13
۲۵,۴۸۰ -۱۴۰.۰۰ -۰.۵۵ روز قبل
۲۵,۶۲۰ -۳۶۰.۰۰ -۱.۴۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

قیمت یورو در بازار امروز نسبت به روز دوشنبه 63 تومان پایین رفت و ، ۳۰,۳۴۳ (سی هزار و سیصد و چهل و سه ) تومان مبادله شد.

 

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۴۳ -۶۳.۰۰ -۰.۲۱ 11:20
۳۰,۴۰۶ -۲۰.۰۰ -۰.۰۷ روز قبل
۳۰,۴۲۶ -۹۵.۰۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

قیمت پوند در بازار امروز مانند روز گذشته عقب نشینی کرد و قیمت ۳۵,۴۹۰ (سی و پنج هزار و چهارصد و نود ) تومان را برای خود ثبت کرد.

 

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۴۹۰ -۶۶.۰۰ -۰.۱۸  11:20
۳۵,۵۵۶ -۹۹.۰۰ -۰.۲۸ روز قبل
۳۵,۶۵۵ -۱۱۱.۰۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

قیمت در هم امارات امروز سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰  در بازار ارز تهران با رشد همراه شد و به  به ۶,۹۷۰ (شش هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسید.

 

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۹۷۰ ۱۳ ۰.۱۸ روز قبل
۶,۹۵۷ -۴۱.۰۰ -۰.۵۹ ۲ روز پیش
۶,۹۹۸ ۳۶ ۰.۵۱ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار کانادا امروز

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه نسبت به روز قبل با ۲۴ تومان کاهش پیدا کرد و به  قیمت ۲۰,۴۸۲ (بیست هزار و چهارصد و هشتاد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.