شهرخبر

دیوان محاسبات اعمال همسان سازی حقوق یک قشر را غیر قانونی دانست

دیوان محاسبات اعمال همسان سازی حقوق یک قشر را غیر قانونی دانست

اعمال همسان سازی حقوق اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند مذکور غیرقانونی می‌باشد.

به گزارش تحریریه،‌ دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه امسال اعلام کرد: اعمال همسان سازی حقوق اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند مذکور غیرقانونی می‌باشد.

اقدام وزارت علوم در صدور احکام متناسب سازی اعضای هیات علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ و استناد به تامین اعتبار مورد نیاز از محل افزایش ۱۰ درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مغایر با مفاد حکم جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ و جزء ۵ بند «الف» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد.

پایان/