شهرخبر

پیش بینی سریال مهران مدیری از «فیلترنت» در سال ۹۴ / فیلم

طنز تلخ سریال مهران مدیری در سال ١٣٩۴ را ببینید که حالا به واقعیت تبدیل شده است.

 پیش بینی سریال مهران مدیری از «فیلترنت» در سال ۹۴ / فیلم