شهرخبر

جمله جدید جواد خیابانی که حسن تفتیان را گیج کرد

جمله جواد خیابانی روی آنتن زنده بازهم خبرساز شد.

فرادید