شهرخبر
گزارش اقتصادنیوز از بازار سکه در 9 مرداد 1400

آخرین قیمت سکه در بازار امروز

کدخبر: 430104
اقتصاد نیوز : قیمت هر عدد سکه امامی ، نیم سکه و ربع سکه در بازار امروز نهم مرداد 1400 به شرح زیر بود.

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت هر عدد سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه در بازار امروز مانند روز چهارشنبه افزایش را تجربه کرد.

 قیمت هر عدد  سکه امامی که عصر روز چهارشنبه روی 11 میلیون و 190 هزار تومان قرار داشت، در شروع معاملات امروز روی 11 میلیون و 350 هزار تومان قرار گرفت. سکه در ادامه معاملات  امروز  در حوالی ساعت۱۳:۰۰  به وقت تهران  باز هم رشد کرد  و از مرز 11 میلیون و 500 هزار تومان عبور کرد و در آخرین ساعات معاملات امروز روی 11 میلیون و 430 هزار تومان قرار گرفت.

قیمت هر عدد نیم سکه هم امروز نهم مرداد ماه  نسبت به روز چهارشنبه ۱۱۰,۰۰۰ (صد و ده هزار) تومان  بالا رفت و به ۵,۹۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

قیمت هر عدد ربع سکه در بازار امروز مانند سه روز گذشته رشد قیمت را تجربه کرد  با  افزایش ۳.۶۶ درصدی به ۳,۸۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت هر  عدد سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.