حکم عجیب یک قاضی برای مزاحم خیابانی / در خواف صادر شد

مزاحم خیابانی که در یک مکان عمومی ایجاد رعب و وحشت کرده بود به ۲۰۰ ساعت خدمت عمومی برای شهرداری محکوم شد.

به گزارش رکنا، مصطفی عرب قاضی شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خواف  گفت: متهم در پارک کوهستانی معراج خواف که یکی از شلوغ‌ترین مکان‌های تفریحی شهرستان است، با حرکات مخاطره آمیز، مارپیچ و نمایشی موجبات ناراحتی، ترس و وحشت مردم شهرستان شده بود و این رفتار نامبرده منجر به گزارش مرجع انتظامی علیه وی در دادسرا می گردد.

عرب در ادامه افزود: با توجه به اینکه متهم فاقد سابقه کیفری موثر بود و همچنین اظهار ندامت کرده بود، مرجع قضایی با رعایت مصلحت و به استناد ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری موافقت خود را با قرار تعلیق تعقیب نامبرده را به مدت ۶ ماه صادر و اعلام نمود.

جانشین دادستان عمومی و انقلاب خواف در ادامه اظهار داشت: متهم مکلف شد ظرف ۳ ماه آینده در راستای ارائه خدماتی در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم، اقدام به مراجعه به شهرداری خواف (متولی پارک معراج) و انجام ۲۰۰ ساعت خدمت عمومی رایگان در راستای حفظ و پاکیزگی محیط پارک و کاشت درخت و سایر اقدامات مد نظر شهرداری نموده و بعد از اتمام زمان مقرر نسبت به اخذ نامه از نهاد مزبور مبنی بر تایید اقدامات انجام شده ارائه کند.

عرب با تاکید بر اینکه اصلاح و تربیت متهمان اولویت دستگاه قضایی است اضافه کرد: چنانچه متهم از این کار استنکاف نماید مطابق قانون اقدامات مقتضی به عمل می آید.