عکسی از روز عقد نوید محمدزاده و فرشته حسینی که دوستش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عقد نوید محمدزاده و فرشته حسینی در روز عید غدیر بود.عقد نوید محمدزاده و فرشته حسینی خصوصی برگزار شد.عقد نوید محمدزاده و فرشته حسینی ساده برگزار شد.