به گزارش برنا، علاءالدینوف روز جمعه به ریانووستی گفت: واگن های جداگانه برای زنان به پیشگیری از تماس های نزدیگ زنان و مردان در ساعات اوج تردد در متروی مسکو کمک می کند.

علاءالدینوف که ریاست اداره مسلمانان شهر مسکو را برعهده دارد، گفت: معتقدم که این ابتکار بویژه باتوجه به واقعیت های کنونی که در ساعات پیک تردد در مترو مسکو ازدحام جمعیت رخ می دهد، پیشنهاد درستی است.

وی افزود: از دیدگاه دین اسلام مرد اجازه ندارد با بدن زنان غریبه و نامحرم به استثنای موارد پیش بینی نشده تماس داشته باشد. افراد مومن تا حداکثر امکان از زنان فاصله می گیرند.   

مفتی مسلمانان مسکو گفت: در جوامع اسلامی، از قرار گرفتن مردان و زنان در یک مکان استقبال نمی شود به عنوان مثال در مساجد اماکن جداگانه برای مردان و زنان وجود دارد.  

وی خاطرنشان کرد که واگن های ویژه برای زنان در قطارها و متروهای کشورهایی همچون ترکیه، امارات و مصر وجود دارد.