شهرخبر

دیگر پراید هم نمی‌توان خرید! / قیمت های دیوانه کننده در بازار

پراید وانت صفر به قیمت ۱۴۸ میلیون تومان رسیده است.

اقتصاد دیگر پراید هم نمی‌توان خرید! / قیمت های دیوانه کننده در بازار

در حال حاضر ارزان ترین مدل پراید بین ۱۲۰ الی ۱۲۸ میلیون تومان است. پراید هاچ بک صفر نیز به قیمت ۱۳۹ میلیون تومان رسید.

در ادامه جدیدترین قیمت پراید صفر در بازار آورده شده است.

قیمت-پرایدصفر

 

منبع: دیوار