شهرخبر

ویدیو دردناک از لحظه خشک شدن کارگر هندی به دلیل برق گرفتگی

یک کارگر ساختمانی در هند وقتی وقتی در ارتفاع مشغول کار بود، دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

ویدیو دردناک از لحظه خشک شدن کارگر هندی به دلیل برق گرفتگی

به گزارش سلام نو، کارگر ساختمانی هندی وقتی مشغول کار کردن در ارتفاع بود دچار برق گرفتگی شد. فیلمی از لحظه برق گرفتگی کارگر بخت برگشته در فضای مجازی منتشر شده است. در این فیلم دو همکار کارگر جوان فقط شاهد جان باختن وحشتناک او بودند و برای کمک کردن به او هیچ کاری از دستشان بر نمی آمد.

کارگر جوان چند دقیقه در همان وضعیت مانده بود تا اینکه پس از آتش گرفتن از ارتفاع به پایین سقوط کرد.