شهرخبر

تمسخر پول ایران در برنامه تلویزیونی افغانستان+عکس

تمسخر پول ایران در برنامه تلویزیونی افغانستان+عکس
در مسابقه شبکه طلوع افغانستان، مجری برنامه با سوالی درباره بی ارزش‌ترین واحد پولی دنیا، ریال ایران را به سخره گرفت!