رسوایی عضو شورای شهر کنگان / بازداشت مدیر فاسد و کارمندانش

دادستان بوشهر از رسوایی دومین عضو شورای شهر کنگان به همراه دو کارمند خبر داد.

علی حسن پور اظهار داشت: در راستای رسیدگی  به پرونده تخلفات مالی در شورای شهر کنگان، دومین عضو دیگر از اعضای این شورا حسب دستور قضایی توسط اداره کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر و بازداشت شد.

به گزارش رکنا، دادستان انقلاب بوشهر افزود: پرونده امر در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کنگان در جریان رسیدگی مقدماتی  قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده شورای شهر کنگان قبلا منجربه دستگیری یکی از اعضای این شورا و و دو کارمند و تعدادی از مرتبطین آنها شده بود.