به گزارش برنا، پرواز المپیکی ها ساعت 23:30 دقیقه پنجشنبه به مقصد دوحه و سپس توکیو انجام خواهد شد. بنابراعلام سرمربی تیم، هاشمی و داودی در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه تمرینات خود را با نظر سرمربی پی خواهند گرفت.

برنامه مسابقات دو نماینده کشورمان:

علی هاشمی در وزن ۱۰۹ کیلوگرم روز دوازده مردادماه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به وقت توکیو

علی داودی در وزن+ ۱۰۹ کیلوگرم روز سیزده مردادماه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به وقت توکیو