شهرخبر
شکستن رکورد مایکل فلپس توسط جوان ۱۹ ساله در شنا ۲۰۰متر پروانه/ویدئو

مسابقه شنا ۲۰۰ متر پروانه المپیک ۲۰۲۰ که با شکستن رکورد اسطوره امریکایی توسط میلاک مجارستانی همراه بود را ببینید.