به گزارش پایگاه خبری نشان :

در این حکم که شهرداری از یک خبرنگار به جرم نشر اکاذیب شکایت کرده بود،  قاضی انتقاد را وظیفه ذاتی تمام مردم و نوعی امر به معروف و نهی از منکر دانسته و نوشته که اگر جلوی انتقاد سازنده گرفته شود دیگر کسی جرئت انتقاد  و بیان مشکلات را نخواهد داشت و آزادی بیان حق اساسی تمام شهروندان است و با این ادله خبرنگار را تبرئه کرده است. کاربران زیادی برای این حکم از اکبر حیدری قاضی پرونده تشکر کردند. کاربری نوشت: «ممنون از این قاضی که دست خبرنگارها رو برای انتقاد و مطالبه گری باز میذاره تا شاید جامعه بهتری داشته باشیم.» کاربری هم نوشت: «خداکنه بعد از این بیشتر شاهد این جور حکم ها باشیم.»/ خراسان