شهرخبر

تصویری غم انگیز از حیوان سوخته در آتش سوزی + عکس

تصویری غم انگیز از حیوان سوخته در آتش سوزی + عکس

خاموش کردن آتش سوزی جنگلی در شهر "ساردینیا" ایتالیا