شهرخبر

میزان استفاده از اینستاگرام در ایران / ۷۰ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از اینستاگرام استفاده می کنند

طبق جدیدترین نظرسنجی نیمی از افراد بالای ۱۸ سال کشور از اینستاگرام استفاده می‌کنند. ۷۰.۲ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از اینستاگرام استفاده می کنند.

میزان استفاده از اینستاگرام  در ایران / ۷۰ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از اینستاگرام استفاده می کنند
به گزارش سلام نو به نقل از جماران،  ۵۳.۱ درصد از افراد بالای ۱۸ سال کشور از اینستاگرام استفاده می‌کنند. ۵۰.۹ درصد زنان و ۵۵.۲ درصد مردان از اینستاگرام استفاده می کنند.

میزان استفاده از اینستاگرام بین گروه های مختلف سنی و تحصیلی معنادار است. ۷۵.۹ درصد جوانان ۱۸- ۲۹ سال، ۵۴.۸ درصد افراد ۴۹-۳۰ سال و ۲۷.۳ درصد افراد بالای ۵۰ سال، گفته‌اند از اینستاگرام استفاده می کنند.

در واقع با افزایش سن استفاده از اینستاگرام بین کاربران کاهش یافته است. همچنین ۷۰.۲ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از اینستاگرام استفاده می کنند. این میزان بین افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی ۴۲.۴ درصد می‌باشد.  

photo_2021-07-27_16-18-39

ایسپا نظرسنجی را در روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی اطلاعات اجرا کرده است. جامعه آماری این نظرسنجی شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن ۱۵۸۵ نفر بوده است.