(تصاویر) اشک‌های تکواندوکار ترکیه‌ای پس از شکست کیمیا علیزاده