درس های کوچک زندگی آزیتا ترکاشوند +عکس

آزیتا ترکاشوند در توضیح این عکس نوشت:

آزیتا ترکاشوند

 

درس های کوچک زندگی

_خداوند همه چیز را جفت آفرید:

جز دماغ و دهن و قلب ، مى دونى چرا ؟

چون باید براى خودت یک هم نفس یک هم زبان و یک هم دل پیداکنی

_کسی که برایت آرامش بیاورد

مستحق ستایش است

انسان ها را در زیستن بشناس.

نه در گفتن.

در گفتار همه آراسته اند.

_"بودن با کسى که دوستش ندارى ،

و نبودن با کسى که دوستش دارى، همه اش رنج استپس اگر همچون خود نیافتى مثل خدا تنها باش

و اگر یافتى،

آنرا چنان حافظ باش

که گویا جزءی از وجود توست

_هر گاه زندگی را جهنم دیدی,

سعی کن پخته از آن بیرون آیی.

سوختن را همه بلدند

_با زندگی قهر نکن

دنیا منت هیچکس را نمیکشد

با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم

فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد

و با خود تکرار می کنم که یادم باشد

هر آن ممکن است شبی فرا رسد

و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد

پس هرگز به امید فردا "محبت هایم را ذخیره نکنم "

و این عهد به من جسارت می دهد که به دوستانم ساده بگویم :

«خوشحالم که هستید»