فصل اول «شب آهنگی» در ۳۰ قسمت تولید شده و سه‌شنبه ۲۹ تیرماه هفدهمین قسمت از آن با حضور فریبا نادری منتشر شد.

این برنامه گفتگومحور با اجرای حامد آهنگی، سه‌شنبه‌ها از پلتفرم فیلمنت پخش می‌شد.