شهرخبر
مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی پاسخ داد؛
هزینه انتقال سوابق بیمه ای چقدر است؟
شکوری درباره هزینه انتقال سوابق بیمه‌ای توضیحاتی ارائه داد.
هزینه انتقال سوابق بیمه ای چقدر است؟

مهدی شکوری مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی درباره هزینه انتقال سوابق بیمه‌ای گفت:افرادی که در دستگاه‌های دولتی کار کرده و از آنجا قطع رابطه کرده‌اند مثلاً بازخرید شده‌اند، استعفا داده‌اند یا اخراج شده‌اند و اکنون بیمه شده ما در تأمین اجتماعی هستند می‌توانند درخواست انتقال سابقه بدهند؛ به شرط آنکه کسور پرداخت شده در آن سال‌ها نزد آن صندوق محفوظ باشد و زمان بازخرید یا استعفا تسویه حساب نکرده باشند.

وی بیان کرد:درباره هزینه، بر اساس آیین نامه اجرایی مقررات نقل و انتقال ۱۸ درصد حقوق زمان تقاضای فرد ملاک محاسبه است و ۱۸ درصد را به عنوان مابه التفاوت از فرد می‌گیریم البته به کسر کسوری که از صندوق به حساب تأمین اجتماعی منتقل می‌شود که این مبلغ قابل تقسیط هم هست.