به گزارش پایگاه خبری نشان :

گسترش نیوز/ضامن نیاز نیست و فقط کافی است وثیقه‌هایی معتبر به شرکت‌های مالی مزبور داده شود. سودها اما سودهایی رباآلود است و شرکت‌ها، شرکت‌هایی غیرمجاز که مورد تأیید هیچ نهاد و ارگانی نیستند.

در تماس با چند شرکت، نحوه ترهین وثیقه‌ها و تضامین بازگشت این وثایق را پرسیدیم. وثایقی که مشخص نیست در پایان ماجرا چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.

حجم ویدیو: 17.36M | مدت زمان ویدیو: 00:03:43