قتل فجیع در جشن عروسی / صدای جیغ مهمانان در اوج شادی

در جشن عرذوسی قتل فجیع رخ داد و همه مهمانان در حالی که فرار می کردند از ترس جیغ می کشیدند.

دیشب در یک عروسی در شهر نشتیفان نزاع و درگیری بین چند نفر از اهالی شهر نشتیفان و روستای مهرآباد صورت گرفت.

به گزارش رکنا، در این درگیری یک نفر مجروح و یک نفر هم کشته شد.

با حضور به موقع نیروهای خدوم انتظامی قاتل دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.