چرت زدن اردوغان حین تبریک عید +عکس

تصویر زیر نشان می دهد که اردوغان در حین تبریک برای ثانیه ای به حالت چرت می رود.

اردوغان