شهرخبر

ایران، جمهوری کارمندان نیست!/جنجالهای تازه درباره امتیازهای ویژه در پرداخت حقوقها

ایران، جمهوری کارمندان نیست!/جنجالهای تازه درباره امتیازهای ویژه در پرداخت حقوقها

یک نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به حواشی اخیر افزایش حقوقها نوشت، ایران بهشت کارمندان نیست.

به گزارش تحریریه، مالک شریعتی نیاسر نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت، دولت در زمان بررسی بودجه 1400 استثنا شدن آنها را نپذیرفت و خواستار عدم تعیین سقف برای تمام کارمندان دولت بود.

مدیران ارشد دولتی دنبال امتیاز ویژه غیر قانونی برای خود بوده عملیاتیها گروگان زیاده خواهی آنها شده اند. ایران جمهوری کارمندان نیست.

پایان/