شهرخبر

از خدا میخواییم، از مسئولین نه

از خدا میخواییم، از مسئولین نه

نگرانی اهالی خوزستان از ناامنی و پایمال شدن حق مردم برای اعتراض به وضعیت آب در هورالعظیم، امسال کاهش بارندگی و در پی آن خشکسالی شرایط بسیار سختی را برای تالاب هورالعظیم به وجود آورده است.