به گزارش برنا، دکتر عماد احمد وند ریس کارگروه ترویج و فرهنگ سازی شتاد نانو  از نحوه شکل گیری ستاد نانو و ماجرای نامه ای می گوید که باعث شکل گیری این ستاد در سال ۱۳۸۲ شد.

وی که مهمان برنامه ما ایرانی های شبکه پنج سیما با اجرای محمود رضا قدیریان است از شباهت فضاهای خیلی بزرگ و سیارات و کهکشانها به ذرات ریز و اتم  ها و مولوکول ها گفت و تاکید کرد تصور این مقیاس ها خیلی سخت است . شاید بتوانیم آنها را تعریف کنیم اما تصور فیزیکی آنها برای انسان  دشوار است و این همان چیزی است که این فضای ریز ذره ها  را جذابتر کرده است . دکتر احمدوند در این قسمت از برنامه ما ایرانی ها تاکید کرد که بیش از 700 محصول ثبت شده در کشور وجود دارد که متاثر از صنعت نانو است . وی در ارتباط با پیشرفت چمشگیر ایران در طی این سالها و همچنین رسیدن از رتبه 57 دنیا به رتبه 4 دنیا در سال 2017 خبر داد. صنعت نانو در همه صنایع استفاده می شود و در صنایع دارویی ، پتروشیمی ، نساجی ، کشاورزی وپلیمر ، رنگ، چوب کاربرد دارد ، که باعث تولید و خودکفایی محصولات بسیاری در این حوزه ها برای کشور شده است .  "ما ایرانی ها "عنوان برنامه ای است که پنجشنبه شبها ساعت 22 به تهیه کنندگی قاسم  اورنگی و با اجرای محمود رضا قدیریان از  شبکه پنج سیما پخش می شود .